La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

30/JUN/2020

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

la nova data de convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de Socis serà el 23 de juliol 2020 a les 20:00 hores en primera convocatòria, i a les 20:30 hores en segona convocatòria

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 2 de març 2020, es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el pròxim dia 24 de març 2020, a l’auditori, es va haver d’ajornar amb motiu de l’estat d’alarma causada per la COVID-19. Seguint la normativa vigent, la nova data de convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de Socis serà el 23 de juliol 2020 a les 20:00 hores en primera convocatòria, i a les 20:30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:


ORDRE DEL DIA 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària de Socis. 
  2. Lectura i aprovació, si escau, de l´estat de comptes. 
  3. Informe de la Presidència.
  4. Torn obert de preguntes


LA JUNTA DIRECTIVA
Amposta, 30 de juny 2020


AVÍS IMPORTANT 

  • És obligatori l’ús de mascareta durant tota la durada de l’assemblea. 
  • Els assistents hauran de fer una adequada neteja de mans en gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada. 
  • No es permetrà l´entrada a cap persona que presenti símptomes de malaltia. 
  • Tots els assistents hauran de respectar les mesures de separació i distanciament físic recomanades per les autoritats.



T´agrada cantar?