La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

15/MAR/2011

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 09 d´abril 2011, a l’auditori, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1 - Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior Assemblea General Ordinària de Socis.

2 - Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior Assemblea General Extraordinària de Socis.

3 - Lectura i aprovació, si s´escau, de l´estat de comptes.

4 - Informe de la Presidència.

5 - Renovació de càrrecs: Vice-president, Secretari i 4 vocals.

6 - Torn Obert de ParaulesLA JUNTA DIRECTIVA

Amposta, 15 de març 2011T´agrada cantar?