La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

11/MAR/2013

CONVOCATÒRIA: JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 6 de març es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 13 d´abril 2013 a l’auditori, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia...
Societat Musical La Unió Filharmònica d´Amposta > La Societat > CONVOCATÒRIA: JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 6 de març es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 13 d´abril 2013 a l’auditori, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior Assemblea General Ordinària de Socis.

2.      Lectura i aprovació, si s´escau, de l´estat de comptes.

3.      Informe de la Presidència.

4.      Incorporació als estatus socials : art 31bis.

5.      Renovació de càrrecs: president,  tresorer i 4 vocals.

6.      Torn  obert de paraules.

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Amposta, 11 de març 2013

 

NOTA INFORMATIVA

Punt quart de l’ordre del dia, la junta directiva propasa modificar els estatus socials amb l’adició d’un nou article el redactat dels actuals estatus, la redaccio que es proposa es la següent:

Article 31 BIS: La secció juvenil de la Societat Musical La Unió Filharmònica estarà composta per tots aquells socis/es que tinguin una edat compresa entre els 14 i els 30 anys. Es regira per una Junta Directiva que estarà composta per un president i quatre vocals, la seva actuació estarà supervisada per la Junta Directiva de la societat. La secció juvenil organitzarà activitats culturals i musicals dintre de les finalitats  la societat estipulats en l’art 2 dels estatus socials.

 T´agrada cantar?