La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

11/MAR/2016

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

A celebrar el proper dia 02 d´abril 2016, a l’auditori, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòria.


CONVOCATÒRIA 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 


En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 02 d´abril 2016, a l’auditori, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA 


  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària de Socis.
  2. Lectura i aprovació, si s´escau, de l´estat de comptes. 
  3. Informe de la Presidència.
  4. Torn Obert de Preguntes.


LA JUNTA DIRECTIVA 
Amposta, 1 de març 2016


T´agrada cantar?