La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

9/NOV/2016

Convocatòria reunió APIMA de l´Escola de Música

Divendres 18 denovembre de 2016 a les 20 h

LA UNIÓ FILHARMÒNICA D’AMPOSTA 

APIMA 


M. Antònia Serra, com a presidenta de l’APIMA de l’escola de música La Unió Filharmònica d’Amposta. 

CONVOCO: Als pares i mares, a la reunió que tindrà lloc el divendres dia 18 de novembre del 2016 a les 20.00h, amb el següent: 

Ordre del dia: 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 
  2. Estat de comptes. 
  3. Informacions de les activitats del curs 2015-2016. 
  4. Torn obert de paraules. 


Salutacions cordials. 

M. Antònia Serra Presidenta

T´agrada cantar?