La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

2/MAR/2018

Convocatòria Assemblea General Ordinària de Socis

A celebrar el proper dia 7 d’abril 2018 a la seu social, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòriaEn reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 22 de febrer 2018 es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 7 d’abril 2018 a la seu social, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior Assemblea General Ordinària de Socis.
  2. Lectura i aprovació, si s´escau, de l´estat de comptes.
  3. Informe de la Presidència
  4. Torn Obert de Preguntes


LA JUNTA DIRECTIVA
Amposta, 1 de març 2018
T´agrada cantar?