La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

15/DES/2020

La Diputació de Tarragona ens atorga una subvenció per inversions en la convocatòria de l´any 2019

L’ajut de 8.297,86 € s’ha destinat a adequar la seus social a la nova regulació d’instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI)

Com a procés de creixement i adaptant-se a la realitat que dia a dia presenta la realització d’activitats i formació musical, que com a seu de concurrència pública li exigeix la normativa, l´entitat ha realitzat un seguit de treballs per tal d’adequar les instal·lacions segons la nova regulació d’instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI), la qual, determina les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació/aplicació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.

D’aquesta manera, l’entitat ha destinat l´ajut econòmic atorgat per la Diputació de Tarragona, per un import de 8.297,86 €, ha realitzar les gestions i treballs següents:

  • Senyalització i l’enllumenat d’emergències.
  • Substitució de la central d’alarmes d’incendis amb la sectorització dels espais.
  • Retimbrat d’extintors.
  • Canvi de les boques d’incendi per altres en armari.
  • Canvi de cortines de l’auditori per unes amb tractament ignífug.
  • Revisar i reparar les instal·lacions elèctriques i les instal·lacions d’àudio existents.
  • Neteja, raspat i pintura intumescent de l’estructura metàl·lica de la coberta del sostre de l’auditori.
  • Reparació i pintura dels trams del canal de desguàs de les aigües de la coberta.


Senyalització dels equips contra incendis.

Canvi d’enllumenat d’emergència.

Adaptació boques d’incendi.

Canvi de la central de detecció incendis analògica.

Reparació canal de desguàs aigües teulada.

Neteja, raspat i pintura intumescent de les encavallades del fals sostre.


T´agrada cantar?