La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

1/NOV/2010

Informació i avís legal

 

Condicions d’accés i utilització de la pàgina web


www.lafila.cat és un domini d’Internet titularitat de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta, amb CIF G43094424, i domicili al carrer Miralles, 2-4 d’Amposta (43870), inscrita amb el nº del Registre d’Entitats

Mitjançant el present avís legal s’informa als usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels serveis que es faciliten a través d’aquesta Web.

La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris la plena acceptació i sense reserves de les condicions que s’exposen en el present avís legal.

El visitant es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis que s’hi ofereixen de conformitat a la llei, a les presents condicions generals, a la moral i bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

La Unió Filharmònica d’Amposta es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions al present avís legal, a la informació continguda a la seva web o en la configuració d’aquesta. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora de les mateixes.


Continguts

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades personals, informació, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material son de titularitat de La Unió Filharmònica d’Amposta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests al propietari del present web. Tots els drets estan reservats.

En cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renuncia o cessió de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització, modificació, distribució, reproducció o explotació sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del titular del dret. La vulneració d’aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades i imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina Web poden posar en coneixement de La Unió Filharmònica d’Amposta qualsevol observació que els afecti enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@filharmonica.org

Tots els afectats poden exercitar els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació dirigint un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI a la següent adreça: carrer Miralles, 2-4 – 43870 Amposta.


Enllaços

El Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, que permeten als usuaris accedir a llocs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per terceres. La instal•lació d’aquests enllaços al Portal té per únic objecte facilitar als usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així com l’accés a la informació.

El fet d’incloure enllaços no implica l’existència de cap relació entre La Unió Filharmònica d’Amposta i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de La Unió Filharmònica d’Amposta dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

A la vista de que algun d’aquests enllaços pot fer possible l’accés a continguts i serveis no dirigits especialment als menors d’edat, aquests hauran d’obtenir prèviament permís dels seus pares,tutors o representants legals per la utilització de la informació, continguts i serveis existents als portals enllaçats.

La Unió Filharmònica d’Amposta no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al Portal i no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals el visitant pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Per aquest motiu, es recomana a l’usuari d’extremar la prudència quan s’accedeixi als portals enllaçats i en cas de que visualitzi qualsevol contingut que li sembli il·lícit, perjudicial o ofensiu li preguem que ens ho comuniqui immediatament enviant un correu electrònic a l’adreça: info@filharmonica.org amb la finalitat de que ho puguem solucionar.


Política de Privacitat del portal

Excepte en relació a la utilització de cookies que pots consultar a la pestanya corresponent, La Unió Filharmònica d’Amposta tan sols disposa de la informació que l’usuari facilita voluntàriament a través de la complementació dels formularis que es posen a disposició de tots els visitants o dels correus electrònics que es poden dirigir a La Unió Filharmònica d’Amposta. Aquestes dades son tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament per gestionar la seva sol·licitud.

La Unió Filharmònica d’Amposta guardarà les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat que ha estat inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades i adoptarà les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Tots els afectats poden exercitar els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI a la següent adreça: adreça postal propietari.


Seguretat

La Unió Filharmònica d’Amposta ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per a mantenir el nivell de seguretat necessari, d’acord a la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

No obstant, La Unió Filharmònica d’Amposta no pot garantir que el portal o el servidor on s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar de l’accés al portal.


Legislació aplicable

Les condicions generals exposa des en aquest document es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyoles.T´agrada cantar?