La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

27/ABR/2021

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

A celebrar el proper dia 13 de maig 2021, a l’auditori, a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a les 20,00 hores en segona convocatòria


CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 22 d’abril 2021 es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 13 de maig 2021, a l’auditori, a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a les 20,00 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia: 


ORDRE DEL DIA 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior Assemblea General Ordinària de Socis. 
  2. Lectura i aprovació, si s´escau, de l´estat de comptes. 
  3. Informe de la Presidència. 
  4. Renovació de càrrecs: president, tresorer i 4 vocals. 
  5. Torn obert de preguntes 


LA JUNTA DIRECTIVA
Amposta, 23 d’abril 2021 


NOTA 

Tal com indica la convocatòria, en l´assemblea del proper 13 de maig s’han de renovar els càrrecs de president, tresorer i 4 vocals. La Junta demana als socis que presenten candidatures per tal de poder renovar els càrrecs indicats


AVÍS IMPORTANT 

  • És obligatori l’ús de mascareta durant tota la durada de l’assemblea. 
  • Els assistents hauran de fer una adequada neteja de mans en gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada. 
  • No es permetrà l´entrada a cap persona que presenti símptomes de malaltia. 
  • Tots els assistents hauran de respectar les mesures de separació i distanciament físic recomanades per les autoritats sanitàries.

T´agrada cantar?