La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

26/MAI/2021

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’APIMA

L’Associació de Pares i Mares de l’Escola de Música de la Societat Musical La Unió Filharmònica convoca Assemblea General Extraordinària de Socis de l’Apima, a celebrar el pròxim dia 10 de juny de 2021, a l’auditori, a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a les 20:00 hores en segona convocatòria

Societat Musical La Unió Filharmònica d´Amposta > Notícies > CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’APIMAL’Associació de Pares i Mares de l’Escola de Música de la Societat Musical La Unió Filharmònica convoca Assemblea General Extraordinària de Socis de l’Apima, a celebrar el pròxim dia 10 de juny de 2021, a l’auditori, a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a les 20:00 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia: 


ORDRE DEL DIA 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària de Socis. 
  2. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes. 
  3.  Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de l’APIMA. 
  4. Modificació dels Estatuts de l’APIMA per adaptar-los a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
  5. Torn obert de preguntes. 

La Junta Directiva 


Amposta, 21 de maig de 2021 


AVIS IMPORTANT

  • És obligatori l’ús de mascareta durant tota la durada de l’assemblea. 
  • Els assistents hauran de fer una adequada neteja de mans en gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada. 
  • No es permet l’entrada a cap persona amb símptomes de malaltia. 
  • Tots els assistents hauran de respectar les mesures de separació i distanciament físic recomanades per les autoritats sanitàries.


T´agrada cantar?