La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Capítol VII. De la Banda de Música i les seccions artistico-culturals

 

Capítol VII. De la Banda de Música i les seccions artistico-culturals

 

Article 30

La gestió i direcció de les activitats de les seccions artístico-culturals correspondrà a la junta directiva, elaborant-se en cada secció una ordre de funcionament interior aprovada per la majoria simple dels components.

 

Article 31

Al capdavant de la banda, l´escola de música i coral figurarà un mestre-director i al capdavant de les altres seccions figuraran els tècnics corresponents nomenats per la junta directiva, una vegada consultades les parts implicades.

 

 

 

 

 T´agrada cantar?