La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

20/FEB/2015

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 19 de febrer 2015 es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 21 de març 2015, a l’auditori, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:


En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 19 de febrer 2015 es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 21 de març 2015, a l’auditori, a les 16,00 hores en primera convocatòria, i a les 16,30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior Assemblea General Ordinària de Socis. 
  2. Lectura i aprovació, si s´escau, de l´estat de comptes. 
  3. Informe de la Presidència 4. Renovació de càrrecs: vice-president, secretari i 4 vocals.
  4. Torn Obert de Preguntes. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Amposta, 20 de febrer 2015T´agrada cantar?